کیفیت عطر II

در مقاله ی قبلی، کیفیت هایی که یک عطر خوب باید داشته باشد را به دو گروه کیفیت هنری و تکنیکی دسته بندی کردیم؛ حالا به توضیح موارد یاد شده می پردازیم:

بیشتر بخوانید

کیفیت عطر I

کیفیت هایی که یک عطر خوب باید داشته باشد به دو گروه کیفیت هنری و تکنیکی دسته بندی می شوند

بیشتر بخوانید

نمونه گیری تصادفی از تَنتور مُشک آهو

در این مقاله به برداشت هایی از نمونه های مختلف مُشک آهو که طی نمونه گیری های مختلفی جمع آوری شده اند می پردازیم.

بیشتر بخوانید

تأثیر آب و خاک منطقه در مُشک

مُشک، مُشک است. البته بر اساس سن و ماهیت نمونه، تفاوت های ظاهری کوچکی نیز به نظر می رسد.

بیشتر بخوانید

برای تهیه مُشک چه مراحلی طی می شود؟

خمیر مُشک هنگامی که تازه است مرطوب و رنگ آن قرمز-قهوه ای می باشد و هنگامی که خشک می شود، خمیر به شکل دانه هایی کوچک به اندازه بذر گیاه رازیانه درمی آید و در اغلب موارد رنگ آن قهوه ای تیره، سرخ تیره، یا سیاه است.

بیشتر بخوانید

رایحه مُشک به چه چیزی شباهت دارد؟

رایحه ای که به بوهای مختلف بدن شباهت دارد، گستره ای از بزاق خشک شده و بوهای پریدنی تا تنفس هنگام صبح. سن نقش مهمی در رایحه تَنتور مُشک ایفا می کند.

بیشتر بخوانید

مشک چیست؟ II

بسیاری از مردم به سادگی برای توصیف ساختار ظاهری یک رایحه از کلمه مُشکین استفاده می کنند حتی اگر آن رایحه چیزی متفاوت از مُشک باشد.

بیشتر بخوانید

مشک چیست؟ I

مُشک ماده ای خمیری، معطر و مایل به قرمز است که درون کیسه ی مُشک غده ای آهوی مُشکین شکل می گیرد و چکیده ای از مهمترین ویژگی های آهوست.

بیشتر بخوانید

عطر برای اوقاتی که سردتان می شود

چه عطری مناسب وقتی است که نه تنها هوای بیرون سرد است، بلکه از درون نیز احساس سرما می کنیم؟

بیشتر بخوانید

کمد عطر – بخش پنجم: عطرهای اغواگر

اگر رایحه ای هماهنگ با خصوصیات شما و دارای طعم و بویی دلپذیر باشد حتماً روی مردان نیز اثرگذار خواهد بود.

بیشتر بخوانید

کمد عطر – بخش چهارم: عطر برای مناسبت های خاص

این عطرها باید برای دیگران اثرگذار باشند ولی بهتر است تمرکز خود را روی مناسبت مورد نظر قرار دهند، نه لزوماً بر روی شما.

بیشتر بخوانید

کمد عطر – بخش سوم: عطر برای کسب و کار

باید بدانید اگر رایحه ی مناسب را انتخاب کنید و آن را به دقت بپوشید، می توانید در محل کارتان هم اثرگذار باشید.

بیشتر بخوانید