نوع غلظت سایز قیمت (تومان) تعداد توضیح وضعیت
عطر Extrait de Parfum 50 10,548,000 تماس بگیرید

مونگو شاید بهترین نمونه زیبایی عطرهای نیشان است که نقطه ی مشترک بین شرق و غرب را ارائه کرده باشد. در ابتدا با رایحه ی پرتقال و زیره ی سبز شگفت زده می شویم چرا که تمی فرانسوی دارد و این در سبک عطرهای Nishane کمی بعید به نظر می رسد؛ سپس نعناهندی به هوشمندی در این ترکیب نفوذ می کند و عطر و طعمی شرقی پدید می آورد که روی بستری از گرمای ادویه شناور است. این گرمی ما را به شرق می کشاند در حالیکه استفاده ی غیرمعمول اما بجای هل سبز، تازگی پرتقال و گل شمعدانی ما را به سمت غرب نیز حرکت می دهد.

Nishane Munegu  با این کشش غیرمعمول خود از رایحه ی جزایر شرقی دور و عناصر سبز و تازه ی عطرهای غربی، به رایحه ای جادویی دست یافته است