مارک روزن

مارک روزن یکی از اولین و برترین طراحان بطری عطر کتابی در این زمینه منتشر کرده است به نام " تندیس فریبندگی "
طراحیهای این طراح بزرگ تا به حال 7 بار برنده جایزه بتیاد عطر شده است ، از همکاری او با شرکتهای بزرگی چون رولون ،الیزابت آردن،پرادا، فندی، پری الیس، الن تریسی و جیل استوارت، و همچنین با مشاهیر مانند کریستینا و سلن دیون. پرنسس گریس موناکو و شاهزاده فهد و نام برد
این کتاب در سایت
Amazon.com $ 85،
اشاره دارد به 100 سال طراحی بطری، بسیاری از طرح های خود نویسنده است. این کتاب همچنین حاوی عکس های شخصی روزن و همکاری او با کمپانیهای بزرگ است