برندها

شرقي سرخس مانند

شرقي سرخس مانند

سرخس مانند يعني چي؟\r\n عطرهاي اين گروه از ترکيب رايحه گرم و شرقي با گياهان يا گلهاي خاصي بدست مي آيد که حس گياهي، تلخ و کمي تند دارند. مثلا گل اسطوخودوس يا نوعي خزه که بر روي درخت هاي بلوط سبز ميشود بنام گلسنگ يا نوعي ماده شيميايي طبيعي که تو بعضي گياهان مثل دانه هاي تانکا يا گياه حاوي وانيل وجود داره و اين ماده رو استخراج ميکنن و به عطر اضافه ميکنن. اين ترکيبات به بوي گرم و شيرين شرقي حسي گياهي، تلخ و نسبتا تند وتيز اضافه ميکند.